11149

تعداد وام

تعداد وام هایی که تا کنون به اعضای محترم صندوق سادات جزایری اعطا شده است

3120

تعداد اعضاء

 آمار اعضا از ابتدای تأسیس صندوق تا امروز

12307

روز در کنار شما

خدمت به شما افتخار ماست

هم اکنون عضو شوید

سادات محترم جزایری می توانند از این طریق عضو صندوق شوند
عبارت قرض الحسنه در قرآن وارد شده‌است و در مورد قرض‌دادن به خداوند است که قرآن آن را در مورد صدقه به‌کار برده‌است و منظور از آن قرضی است که چند برابر خود نزد خدا ثواب دارد."کیست که خدا را وام (یعنی قرض الحسنه) دهد تا خدا بر او به چندین برابر بیفزاید؟".سوره بقره آیه245
عبارت قرض الحسنه در قرآن وارد شده‌است و در مورد قرض‌دادن به خداوند است که قرآن آن را در مورد صدقه به‌کار برده‌است و منظور از آن قرضی است که چند برابر خود نزد خدا ثواب دارد."کیست که خدا را وام (یعنی قرض الحسنه) دهد تا خدا بر او به چندین برابر بیفزاید؟".سوره بقره آیه245
عبارت قرض الحسنه در قرآن وارد شده‌است و در مورد قرض‌دادن به خداوند است که قرآن آن را در مورد صدقه به‌کار برده‌است و منظور از آن قرضی است که چند برابر خود نزد خدا ثواب دارد."کیست که خدا را وام (یعنی قرض الحسنه) دهد تا خدا بر او به چندین برابر بیفزاید؟".سوره بقره آیه245

سادات جزایری

خاندان جزایری از برگترین خاندان های سادات کشور هستند که تقریبا در تمام نقاط کشور پخش شده اند

بیشتر بخوانید
Opera
CloneDVD

قرض الحسنه

ثواب قرض الحسنه بسیار بیشتر از صدقه است چرا که با اینکار علاوه بر اینکه از صفت گدایی جلوگیری شده، آبروی یک شخص آبرومند حفظ می گردد و به همن دلیل است که قرض الحسنه قرض به خدا نامیده شده

بیشتر بخوانید